Inverter hòa lưới Senergy 6Kw SE6KTL-D1 1 pha

0

Model 6Kw SE6KTL-D1 1 pha
Hiệu suất
Hiệu suất tối đa 98.0%
Hiệu suất Châu Âu 97.4%
Chat Facebook Với Chúng Tôi