LUX POWER Hybrid Parallel 5KW LXP-5K MG

0

  • Công suất PV cực đại đầu vào: 8kWp
  • Điện áp hoạt động DC: 360 VDC
  • Điện áp MPPT range: 120-500 VDC
  • Số lượng MPPT: 2
  • Dòng điện cực đại Mppt: 12.5A/12.5A
  • Công suất cực đại pv/mppt: 4000 Wp
Danh mục:
Chat Facebook Với Chúng Tôi