Tuabin gió trục đứng 300W hệ 24_48V

0

Các chứng nhận tiêu chuẩn:

  • Tiêu chuẩn IEC61701
  • Tiêu chuẩn IEC62716
  • Tiêu chuẩn IEC60068

0901 004 334 - 0972 046 696

Chat Facebook Với Chúng Tôi