STT Tên ngân hàng Số tài khoản Người sở hữu
1 Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ 111000155316 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân