STT Tên ngân hàng Số tài khoản Người sở hữu
1 Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ 0111000346240 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân
2 Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ 1015021829 CTY TNHH Thiết bị và ứng dụng Năng lượng Xanh