Tuabin gió trục đứng 300W hệ 24/48V

0

Rated power: 300W

Maximum power: 360

WRated voltage: 24/48V

 

Danh mục: ,

0901 004 334 - 0972 046 696

Chat Facebook Với Chúng Tôi