Tuabin gió trục đứng 300W hệ 24/48V

0

Rated power: 300W

Maximum power: 360

WRated voltage: 24/48V

 

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục: ,
Chat Facebook Với Chúng Tôi