Tấm pin mặt trời ASTRONERGY 540W Bifacial Half-cut cell

1.944.000

  • PERC+ / Half-cut
  • Cắt không phá hủy
  • Chống PID (Hiện tượng giảm hiệu suất mô-đun)
  • Chi phí BOS thấp và LCOE thấp (Chi phí năng lượng sản xuất trong suốt chu kỳ vận hành).
  • Bifacial gain
Chat Facebook Với Chúng Tôi